اورژانس

اورژانس

اورژانس درمانگاه شبانه روزی حکیم طي شبانه روز و در سراسر روزهاي هفته ، با حضور پزشك مقيم ، آماده ارائة خدمات زير است: 

1- مهم ترين و اصلي ترين كار اورژانس، ترياژ بيماران كه بر اساس آن ، مراجعه كنندگان پر خطر كه نياز به رسيدگي و درمان فوري دارند ، شناسايي شده و به كار آنان به سرعت رسيدگي مي شود.

2- انجام عمليات(CPCR) - احياء تنفسي – قلبي توسط پزشک کشیک

3- انجام جراحي سرپايي ( كليه بخيه ها براي جراحت هاي ناشي از تصادفات و حوادث و كشيدن بخيه ها تحت نظر پزشك)

• انجام ختنة نوزادان توسط پزشک

• ويزيت بيماران به صورت سرپايي در اورژانس

• آتل و گچ گيري براي شكستگي ها و ضرب ديدگي ها

• انجام خدماتي چون تزريقات ، سرم تراپي و پانسمان با نظارت و يا دستور پزشك

• گرفتن نوارقلب (ECG) در صورت نياز

☎️ تلفن درمانگاه : 19 – 36325816         داخلی : 210

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان