آزمایشگاه

آزمايشگاه

مسئول فني آزمايشگاه :جناب آقای دكتر معتمدی راد

سوپروايزر آزمايشگاه : سرکارخانم پردیس وهبی

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی حکیم عضو انجمن آزمايشگاههاي كشورومورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در فضايي وسيع ، آرام با كادر فني باتجربه و مجهز به دستگاه هاي پيشرفته ازجمله دستگاه هورمونی VIDAS ، و سایر تجهیزات مدرن و اتوماتیک ،کلیه آزمايش هاي تخصصي را در بخش هاي ميكروب شناسي ، هورمون شناسي ، بيوشيمي بالینی، خون شناسي و انگل شناسی انجام مي دهد تاباکمک به تشخيص صحیح وبه موقع بيماري ها در خدمت پزشكان و بيماران باشد.

این آزمایشگاه  با بهره گيري از سيستم مديريت كار آمد ،خدمات پارا كلينيكي خود را در بالاترين سطح كيفيت  از نظر صحت ودقت وبا حفظ امانتداری ومحرمانه بودن سوابق بیمار ارائه می نمايد. گواه این مطلب  سوابق ممیزی های انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

ساعت کار آزمايشگاه :

همه روزه بجز ایام تعطیل یکسره از ساعت30: 6 صبح الی  21:30

آزمایشات اورژانسی در ساعات فعالیت انجام می شود.

اکثرآزمایشات ، یکروزه جواب داده می شود.

مسئول فنی آزمایشگاه : 36323612

☎️ تلفن درمانگاه : 19 –36325816-071               داخلی : 230        

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان