درباره ما

درمانگاه شبانه روزی حکیم :

درمانگاه شبانه روزی حکیم در سال 1393 با مشارکت گروهی از پزشکان ومدیران باتجربه ودلسوز با هدف پیشگیری، درمان بیماریها و خدمت رسانی به مردم شریف استان فارس در قالب شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی بهدادطب فارس فعالیت خود را آغاز نمود.

هیئت مدیره وسهامداران خدوم ودلسوزاین درمانگاه افتخاردارندکه طی سالها فعالیت خودبابهره گیری ازتوانائی های پزشکان ،دندانپزشکان ،پیراپزشکان وپرسنل محترم وعلاقه مند،سهمی هرچندکوچک درارتقاء سطح بهداشت ودرمان این استان داشته اند وچشم به افقهای روشن جهت خدمت رسانی بیشتروبهتردوخته اند.

از آنجایی که توسعه خدمات وبهبودکیفیت درمانی مهمترین افق پیشروی درمانگاه شبانه روزی حکیم به شمارمی رود،ارائه خدمات نوین با حضور برترین متخصص ها شرایطی را فراھم کرده تااین مرکز چهره ای متفاوت درمیان سایرمراکزدرمانی هم سطح خودداشته باشد . 

این درمانگاه توانسته در مدت فعالیت خود بادیدگاه مدیریتی جدید ،تحولات ارزنده ای درامرخدمت رسانی به بیماران داشته باشد .

بی شک رعایت حقوق بیماران و پایبندی به منشور اخلاقی و رفتاری دربرابرمراجعین،ازمهمترین ارزشهای سازمانی این مرکزمحسوب می شود .

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان