کلینیک دیابت

کلینیک دیابت

مسئول:خانم مهناز رحمت آباد شیرازی

در کلینیک دیابت این درمانگاه خدمات زیر به بیماران دیابتی ارائه می شود :

1- ویزیترایگانمتخصص چشم وداخلی 

2-تحویلرایگاندستگاه تست قند خون 

3-آموزش رایگان تزریق انسولین تا یادگیری کامل 

4- مشاوره رایگان به بیماران دیابتی وبیماران درمعرض خطر

5- پی گیری ودرمان پای بیماران دیابتی ودرصورت لزوم ارجاع به مراکزدرمانی دیگر

6- مشاوره تغذیه و روان شناسی           

☎️ تلفن درمانگاه : 19 – 36325816         داخلی : 225

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان