داروخانه

داروخانه

مسئول فنی : دکتراخلاقی

داروخانه درمانگاه حکیم مستقر در طبقه همكف با پيروي از استانداردهاي ملي كيفيت دارو،موجبات تهيه و استفادة درست و بهينه از داروها و لوازم مصرفي را فراهم مي آورد. 

این داروخانه بااستفاده از داروسازان متخصص در زمينة ارائة خدمات دارويي و مشاوره اي آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.

ساعت کار داروخانه

یکسره از ساعت8 صبح الی 23:50

☎️ تلفن مستقیم :36323235

☎️ تلفن درمانگاه : 19 – 36325816         داخلی :270

آخرین اخبار

تقویم پزشک

برنامه هفتگی پزشکان